5000 ročná čínska astrológia

Čínski cisári boli známi svojou láskou ku hviezdam a vierou v ich až nadprirodzenú moc. Astrológia v Číne ovplyvňovala rozhodnutia, či už pri vláde alebo vojnových ťaženiach.
Dvorní astrológovia boli váženými ľuďmi, ktorí sa radili medzi najbližších v službách cisára.

Čínsky kalendár je lunisolárny kalendár, kombinuje princíp slnečného a mesačného kalendára. Predpokladá sa, že cisár Huangdi zaviedol kalendár medzi rokmi 3000 a 2600 pred Kristom a jeho minister Ta Nao pripravil prvý kalendár, ktorý bol nazývaný systém Chia-tzu alebo Kan-chih „systém cyklických znakov“. Je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života vo veľkej časti Ázie dodnes. Dokáže odpovedať na všetky dôležité otázky ľudského bytia. Je to komplexný systém predpovedania budúcnosti.

Cyklus čínskeho zverokruhu sa opakuje každých 12 rokov (potkan, byvol, tiger, zajac, drak, had, kôň, koza, opica, kohút, pes, prasa), každý rok má v rámci každého 60-ročného cyklu priradený názov pozostávajúci z dvoch zložiek. Každý rok zverokruhu je spojený s jedným z piatich prvkov (drevo, oheň, zem, kov, voda).

Je založený na pôsobení polarít JIN a JANG a na cykle piatich elementov a pôsobení zverokruhu. Ich vzájomnou kombináciou vzniká jedinečný horoskop každého človeka je to váš odtlačok prsta ktorý je nositeľom vášho osudu a vašej životnej cesty. Som tu preto aby som vám váš vzorec narodenia preložila do vašej reči, objasnila diania vášho života, našla odpovede na nezodpovedané otázky a poradila pri životných križovatkách. Mojím cieľom je aby som vám rozborom dopomohla k šťastnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu.

ďalší >>