Hlavné funkcie Sensitive Auditu

 1. Detekcia patológie v organizme, stupeň jej možného vývoja a potenciálna možnosť zhoršenia
 2. Neinvazívna analýza mikroflóry detegujúca prítomnosť vírusov, baktérií a iných cudzopasníkov
 3. Identifikácia kontaminantov v organizme (mykotoxíny, pesticídy, herbicídy, nitráty a dusičnany, fungicídy, ťažké kovy)
 4. Vyhodnotenie stupňa hromadenie nebezpečných potravinových prísad ( „éčok“)
 5. Detekcia možných alergénov a dôvodov ich výskytu
 6. Detekcia najviac oslabených systémov v organizme
 7. Detekcia možných ochorení v ich počiatočnom štádiu
 8. Identifikácia najefektívnejšieho smeru uzdravenia na základný stav jednotlivca
 9. Identifikácia jednotlivých rizikových procesov v tele
 10. Ohodnotenie biologickej aktivity mikroflóry, rozsah jej aktivity a rozdelenie zón výskytu
 11. Monitoring a identifikácia zmeny v orgánoch: zápal a degenerácia
 12. Vyhodnotenie acidobázickej rovnováhy v tkanivách
 13. Vyhodnotenie stupňa energeticko-informačného vplyvu na organizmus
  • - otestovanie vhodných potravín, medikamentov, výživových doplnkov pre organizmus
  • - výber vhodných otestovaných homeopatických prípravkov, príprava spektronozód
  • - stanovenie individuálneho programu liečby
  • - biorezonančné (BRT a MOR) terapie

<< predchadzajúci  | ďalší >>