Čo je Sensitive Audit

Zariadenie Sensitive Audit spolu so softvérom Lifestream predstavuje unikátnu diagnostickú, analytickú, testovaciu a ozdravovaciu technológiu, ktorá umožňuje vykonať komplexnú analýzu ľudského organizmu a zdravotného stavu s revolučnou 96% presnosťou bez narušenia ľudského tela. Vyhodnocuje všetky namerané súvislosti a umožňuje terapeutovi zamerať sa na príčiny problémov.

Výsledkom analýzy zdravotného stavu pomocou Sensitive Audit je správa, ktorá zahŕňa zoznam patogénov (vírusy, baktérie, parazity), záťaž ťažkými kovmi a chemikáliami, prípadne iné záťaže (napr. elektrosmog) a tiež alergény. V správe sú popísané najviac oslabené orgány/sústavy, v ktorých sa záťaže nachádzajú. Na základe výsledkov sú následne vypracované konkrétne odporúčania na zlepšenie zdravotného stavu a celkovú regeneráciu. Určí všetky súvislosti a umožňuje terapeutovi zacieliť príčiny problémov.

Každý mikroorganizmus má svoje vlastné frekvenčné spektrum. Každá bunka, orgán, tkanivo majú svoj vlastný rozsah frekvencií, vďaka ktorým sme schopní určiť stupeň odchýlky od normy.

>> ďalší